"FMF akdeniz ateşinde kullanılan Kolşisin karaciğer kanserini önlüyor" sayfası

FMF akdeniz ateşinde kullanılan Kolşisin karaciğer kanserini önlüyor

FMF akdeniz ateşinde kullanılan Kolşisin karaciğer kanserini önlüyor

Bizim FMF akdeniz ateşinde ataklarımızın ve amiloidoz oluşumunda önlem olarak kullandığımız kolsişin'in bakın daha nelere faydası varmış.

 Bu ilginç haber uzaklardan, taa Meksika`lardan Bakalım nasıl bir idda . Araştırma, Meksika Milli KanserAraştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiş. Olay şu: GUT tedavisi için kullanılmakta olan antienflamatuar ilaçlar grubundan Kolşisin (colchicine), karaciğer kanserini önlemede etkili oluyor.


Kolşisin, genelde GUT, sedef, ailevi akdeniz ateşi ve diğer eklem hastalıklarında kullanılan bir ilaç. Meksikalı araştırmacılar, hepatit virüsünün neden olduğu karaciğer hastalıklarında oluşabilen karaciğer kanseri`nin bu ilaçla önlenebileceğini ortaya çıkarttılar. Söz konusu araştırma, Cancer dergisinin Ekim-2006 sayısında yayınlanmak üzere kabul edildi.

Araştırma sırasında hepatit virüsünün siroz hastalığı ile sonuçlandığı 186 hasta inceleme altına alındı. Ve bunlar arasından 116 hasta, Kolşisin ile tedavi edildi. Geri kalanlarda ise herhangi bir ilaç kullanılmadı. Tedavi 3 yıl boyunca devam etti. Kolşisin vermek suretiyle tedavi edilen grupta karaciğer kanseri yüzde 9 oranında çıkarken bu ilacın hiç kullanılmadığı diğer gruptaki kanser oranı ise yüzde 29 olarak tespit edildi.

Araştırmada bir başka gelişme daha dikkati çekti. Kolşisin kullanımına rağmen kanser ortaya çıkan yüzde 9`luk grupta kanser hastalığının meydana gelmesi, hiç kullanmayan gruba kıyasla çok daha geç bir tarihte gerçekleşiyordu. Kolşisin alan hastalardaki kanser, karaciğer sirozu oluşmasından 72 ay kadar sonra teşhis ediliyordu. Bir diğer önemli husus da şuydu: Kolşisin kullanmakta olan gruptaki hastalarda karaciğer kanseri meydana gelse bile, bu kişiler, hiç Kolşisin almamış olan diğer hastalardan çok daha uzun bir süre hayatta kalabiliyorlardı.