"Tüm hakların değerlendirildiği tek bir sağlık raporu almak için dilekçe örneği" sayfası

Tüm hakların değerlendirildiği tek bir sağlık raporu almak için dilekçe örneği

Tam kapsamlı özürlü sağlık raporu örneği

TAM TAKIR ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU ÖRNEĞİ

Bunları yaptığınız taktirde senede bir rapor çıkarma derdi yaşamasınız ayrı ayrı her durum ve ihtiyaç için  bu raporu alın çoğaltın ve her yere tüm engelli haklar için baş vurabilirsiniz.
Yok efendim raporunda bu ibare yok bu raporunun burası eksik gibi kelime ve cümleler duymasınız  işallah yapanın eline salık.....

1- Herhangi bir kurumun sevki ile sağlık raporu almak için hastaneye başvurun (kurum sevki olması hem rapor için ücret ödenmemesi demek, hem de raporun sahihliğinin sağlanması)

2- Hastaneye sevkle gittiğinizde aşağıdaki dilekçeyi ekleyin sevk kağıdının üstüne ve kapsamlı bir rapor talep edin;

................... Hastanesi Başhekimliği'ne

... / ... / 2010

16 Temmuz 2007 günkü Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik'in 'Özürlü sağlık kurulu raporunun doldurulması'nı düzenleyen 9. maddenin 5. fıkrası,

"Özürlü sağlık kurulu raporlarında, raporun kullanım amacı bölümüne; bireyin özür grubuna uygun hakları, özürlü sağlık kurulunca değerlendirilerek bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı formda gösterilen raporun arka yüzünde bulunan açıklamalar bölümü dikkate alınarak yazılır. Raporun kullanım amacı bölümüne, bireyin özür grubuna uygun hakları değerlendirilerek yapılan değerlendirmeler; sonuç bölümüne evet, hayır ya da değerlendirilmedi ibarelerinden birisi kullanılmak suretiyle yazılır ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz."

talimatını; 'Özürlü sağlık kurulu raporunun tasdiki ve verilişi'ni düzenleyen 14. maddenin 2. fıkrası ise,

"Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. İlgilinin talebi üzerine hazırlanmış olan özürlü sağlık kurulu raporlarından; özürlünün kullanabileceği hakları sayısınca çoğaltılarak imza edilir, onaylanır ve mühürlenerek ilgiliye verilir."

Talimatını vermektedir.

Bu hükümler çerçevesinde, sakat statüsünde çalışıp çalışamayacağıma ve hangi işlerde çalışamayacağımz [ayakta yapılması gereken işlerde çalışamaz], sakatlık/vergi indiriminden yararlanıp yararlanamayacağıma, 2022 sayılı yasadan yararlanıp yararlanamayacağıma, evde bakım hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağıma, dair ibarelerin eksiksiz doldurularak, 5 nüsha halinde tarafıma sağlık kurulu raporu verilmesini arz ederim

ad soyad;

imza,

resim,

tc kimlik numarası,

adres,

telefon,

Siyah ile yazılan bölüme eklenebilecek haklar;

* H sınıfı ehliyet alabilir,

* Özel tertibatlı otomobil kullanabilir,

* Özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur,

* 2022 sayılı yasadan yararlanabilir,

* Evde Bakım Aylığı alabilir,

* Sakat statüsünde çalışabilir,

* Gelir Vergii muafiyetinden yararlanabilir,

* Özürlü Kimlik Kartı alabilir,

* Diğer; (Açıklayınız)

* Çalıştırılamayacağı iş alanları;

Bu şekilde tek bir raporla tüm işlerimizi halletmek bize yasaların verdiği bir haktır. Ama hastaneler ve kurumlar bu hakkımızı gasp etmektedirler. Bize düşen, ısrarla hakkımızı aramak ve gerekirse BİMER kanalıyla hakkımızı gasp eden kişi ve kurumlar hakkında şikayette bulunmak ve hakkımızı söke söke almaktır.


Not; (Siyah yazılı ibareleri kendinize göre düzenleyebilirsiniz)