"Vergi indirimi almak için dilekçe örneği ve dökümanlar" sayfası

Vergi indirimi almak için dilekçe örneği ve dökümanlar

Çalışan engellilerde Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İçin Yapılacak Müracaatlarda Aranacak Belgeler Nelerdir?
 
Özürlü Hizmet Erbabı İçin:
 • Dilekçe (Ek-1),
 • 3 Adet Fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan 1 adet fotoğraf istenmektedir.)
 • Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge (Ek-4),

Nüfus cüzdanı aslı (Yetkili tarafından görüldükten sonra iade edilmek üzere)Kimler Sakatlık İndiriminden Yararlanabilmektedir
Özürlü hizmet erbabı,
 • Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı,
 • Serbest meslek erbabı olarak çalışan özürlüler,
 • Ailesinde sakat bulunan serbest meslek erbabı,
 • Basit usulde vergilendirilen özürlüler,sakatlık indiriminden yararlanabilmektedir.

Sakatlık Dereceleri, İndirim Tutarları Ne Kadardır?

 • Gelir Vergisi Kanuna göre, çalışma gücünün
 • Asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat,
 • Asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat,
 • Asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır.
Sakat sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle Sakatlık indirimi tutarları:
 
2007 yılı için
(259 Seri No.lu G.V.Tebliği)
2008 yılı için
(266 Seri No.lu G.V.Tebliği)
2009 yılı için
(270 Seri No.lu G.V.Tebliği)
2010 yılı için
(273 Seri No.lu G.V.Tebliği)
2011 yılı için
(278 Seri No.lu G.V.Tebliği)
2012 yılı için
(280 Seri No.lu G.V.Tebliği)
Birinci derece sakatlar için (% 80)
 
570 TL
600 TL
670 TL
680 TL
700 TL
770 TL
İkinci derece sakatlar için (% 60)
 
280 TL
300 TL
330 TL
330 TL
350 TL
380 TL
Üçüncü derece sakatlar için (% 40)
 
140 TL
150 TL
160 TL
160 TL
170 TL
180 TL
Bu tutarlar, sakat ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabının aylık tevkifat matrahından, Serbest Meslek faaliyetinde bulunan özürlüler ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabının ve Basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden indirilir.

Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İçin Yapılacak Müracaatlarda Aranacak Belgeler Nelerdir?

 • Özürlü Hizmet Erbabı İçin:
 1. Dilekçe (Ek-1),
 2. 3 Adet Fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan 1 adet fotoğraf istenmektedir.)
 3. Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
 4. Nüfus cüzdanı aslı (Yetkili tarafından görüldükten sonra iade edilmek üzere),
 • Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişilerin Müracaatlarında:
 1. Dilekçe (Ek-1),
 2. Nüfus cüzdanı asılları (Yetkili tarafından görüldükten sonra iade edilmek üzere),
 3. Özürlüye ait 3 adet fotoğraf, (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan 1 adet fotoğraf istenmektedir.)
 4. Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
 5. Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge, (Özürlüye ait sağlık karnesinin fotokopisi yeterli bulunmaktadır.)
 6. Hizmet erbabının bir adet fotoğrafı
Sakatlık İndirimi Başvuruları Nereye Yapılacaktır?

 • Başkanlığımız mükelleflerinin çalışan özürlüleri, sakatlık indiriminden yararlanmak için başvurularını Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü, Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü, Vergi Uygulama Bölümüne yapacaklardır.
 • Başkanlığımız mükelleflerinin il dışındaki iş merkezlerinde çalışan özürlülerin başvurularını nereye yapacağına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 27/11/2007 tarih ve 105410 sayılı yazıya göre; iş merkezleri ilimiz dışında bulunan mükelleflerin hastaneye sevklerinin iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesince yapılması gerekmektedir.

Başvuralar Üzerine Yapılacak İşlemler Nelerdir?

 • Başkanlığımıza başvuran özürlülerden Sağlık Kurulu Raporu bulunmayan hizmet erbapları dilekçelerinde belirttikleri sağlık kuruluşlarına sevk edilecekler.(Yönetmelikle tespit edilen hastanelerden ilimizde bulunan herhangi birine sevk talebinde bulunulabilir.)
 • Yetkili sağlık kuruluşu tarafından posta yoluyla Başkanlığımıza gönderilen raporlar Başkanlığımızca Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir.
 • Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru sahibinin çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğine karar vererek, sakatlık dereceleri belli olanlara ilişkin raporlar, indirimden faydalanmak isteyen ücretliye tebliğ edilmek üzere Başkanlığımıza gönderecektir.
 • Başkanlığımızca, raporlarda belirlenen derecelere göre hizmet erbabının sakatlık indiriminden yararlandırılmaları gerektiğini, çalıştıkları kurumlara ve Başkanlığımız Vergilendirme Grup Müdürlüğü Vergilendirme Müdürlüğü’ne yazıyla bildirecektir.
 • Rapor asılları, çalışılan kuruma gönderilen yazı ekinde ilgili çalışana tebliğ edilmek üzere gönderilmektedir.
 • Kalıcı hastalık veya özürler için raporun bir defa verilmesi yeterlidir. Ancak, özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı çalışma gücü kaybı oranı yeniden belirlenir.
 • Sakatlık başvurusu sonucu, dereceye giremeyen mükelleflerde sonuçtan bilgilendirilerek raporları kendilerine iade edilmektedir.

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Tabiri Kimleri Kapsamaktadır?
 • Özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.
 • Hizmet erbabı, çalıştığı işyerinden veya duruma göre kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini, bakmakla yükümlü olduğuna dair belge olarak dilekçesine ekleyecektir

Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Hangileridir?

İlimizde, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları, aşağıdaki gibi olup(EK-2), bu kuruluşlarda yapılacak değişiklikler Yönetmelikle belirlenmektedir.

EKLER:
 1. Dilekçe örneği,
 2. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları listesi
 3. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Formu
 4. Özürlüler İçin MTV ve ÖTV'de Yeralan Özel Durumlar
 5. Sakatlık İndirimi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Kaynak: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (0212 267 09 09 Dahili :245)